Kim jesteśmy i jak pomagamy ?

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018 roku Kancelaria Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska działa pod nazwą Kancelaria Wojciechowska Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska, w ramach kancelarii działają m.in. radca prawny Agnieszka Wojciechowska i radca prawny Radosław Wojciechowski.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.kwwp.pl

Radca prawny Arkadiusz Foryś działa w ramach kancelarii foryś radcowie prawni. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.radcowieprawni.com.pl


Strona www.fwsk.pl nie jest uaktualniana od dnia 24 maja 2018 r. i zawiera treści archiwalne.


Obsługa korporacyjna

Zapewniamy pełną obsługę korporacyjną: Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Zakładamy i obsługujemy spółki handlowe, fundacje i stowarzyszenia.

Praktyka sądowa

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia z zakresu prowadzenia postępowań sądowych przygotowaliśmy dla naszych Klientów ofertę ryczałtowych abonamentów na obsługę spraw sądowych.

Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych z zakresu nieruchomości oraz procesów inwestycyjnych (budowlanych i kapitałowych). Partnerzy spółki posiadają doświadczenie arbitrażowe. Chętnie podejmujemy się spraw trudnych i nietypowych.

Zobacz wybrane sprawy sądowe

Usługi dla właścicieli nieruchomości

Oferujemy pakiety usług prawnych dla właścicieli i zarządców nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych). Organizujemy finansowanie remontów kamienic zamieszkiwanych przez lokatorów (i nie tylko). Doradzamy jak bezpiecznie i szybko przeprowadzić proces inwestycyjny. Przygotowujemy umowy z wykonawcami robót oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym. Pomagamy w zniesieniu współwłasności oraz ustanowieniu służebności.

Zobacz wyremontowane kamienice

Usługi dla sklepów internetowych

Oferujemy gotowe i sprawdzone rozwiązania prawne dla podmiotów prowadzących sprzedaż w internecie, tj: regulaminy, politykę prywatności, konkursy, promocje etc.

Dokumenty firmowe - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Opracowujemy dostosowane do potrzeb Klienta dokumenty firmowe (wzory kontraktów, ogólne warunki umów, regulaminy). Posiadamy też gotowe do szybkiego dostosowania i wdrożenia wzory wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu: prawa pracy (Regulaminy: Pracy i Wynagradzania), ochrony danych osobowych, BHP, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy etc.

Pełnimy funkcję ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) oraz pomagamy dostosować organizację do wymogów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679), w tym: szacujemy ryzyko przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z normą ISO 27001, wykonujemy ocenę skutków dla przetwarzania danych osobowych oraz opracowujemy polityki bezpieczeństwa.

Dane Osobowe - dlaczego trzeba je chronić ?

Szkolenie kadry i pracowników

Opracowujemy i prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z wybranego przez Klienta zakresu . Posiadamy gotową ofertę ryczałtową na szkolenia z zakresu stosowanie przepisów dotyczących: ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, ochrony konkurencji i konsumentów.

Cudzoziemcy w Polsce

Pomagamy przybywającym do Polski obywatelom innych państw ( w szczególności tym zza wschodniej granicy) w sprawach: legalizacji pobytu w Polsce, uzyskania pozwolenia na pracę, uzyskania wizy z możliwością pracy, podjęcia pracy w Polsce bez pozwolenia na pracę (dla obywateli Ukrainy lub Rosji), przestrzegania polskiego prawa pracy, uzyskania polskiego obywatelstwa lub Karty Polaka. Reprezentujemy cudzoziemców przy uzyskaniu pozwolenia na nabycie nieruchomości oraz doradzamy przy zakupie lub wynajęciu mieszkania.

Read More

Pakiety dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Oferujemy gotowe rozwiązania prawne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym rejestracje spółek handlowych w 24 godziny. W przypadkach pilnych - umożliwiamy nabycie zarejestrowanych spółek prawa handlowego.

Nasz zespół

Nota prawna

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że:
- administratorem danych osobowych przesyłanych w zgłoszeniu jest Spółka FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP. P. z siedzibą w Krakowie 30-539 Plac Lasoty 3/2, KRS 0000497153
- przesłanie danych osobowych na adresy wskazane na niniejszej stronie internetowej lub z wykorzystaniem niniejszej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych,
- dane przetwarzane będą wyłącznie w celach wyceny zleconej usługi, złożenia oferty lub zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej,
- każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.Wszelkie informacje przekazane kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. są objęte - prawem chronioną - tajemnicą zawodową radcy prawnego regulowaną ustawą o radcach prawnych (art. 3 ust. 3-5).Wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej kancelarii stanowi upoważnienie dla FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. do przesyłania na adres autora tego e-maila informacji handlowej lub marketingowej. Upoważnienie to może być w każdym czasie cofnięte poprzez wysłanie e-maila.


Internetowe Rozstrzyganie Sporów Konsumenckich w UE - ODR

UE stworzyła stronę internetową, aby pomagać niezadowolonym klientom. Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet oraz znaleźć niezależną stronę trzecią („organ rozstrzygający spory”), która zajmie się rozwiązaniem sporu.

Przejdź do Internetowego Rozstrzygania Sporów Konsumenckich w UE - ODR