16LAT PRAKTYKI

Ponad 15 lat doświadczenia !

Jesteśmy partnerami biznesowymi naszych Klientów:
- wspieramy rozwój ich biznesu,
- doradzamy zarządzając ryzykiem prawny,
- kreujemy korzystne biznesowo rozwiązania.
<


ZALETY NASZEJ OFERTY

Nasze usługi

Kontrakty gospodarcze

Opracowujemy umowy w obrocie gospodarczym, począwszy od standardowych umów, wykorzystywanych w bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy a skończywszy na specjalistycznych kontraktach dotyczących zaawansowanych procesów inwestycyjnych. Każda opracowywana, czy opiniowana przez nas umowa uwzględnia również analizę podatkową jej skutków. Optymalizacja opodatkowania może być celem opracowania konkretnej umowy.

Nieruchomości

Pomagamy przy przenoszeniu własności nieruchomości wskazując najkorzystniejsze dla klienta sposoby transferu własności. Przeprowadzamy kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości (audyty prawne nieruchomości). Przygotowujemy projekty umów dla deweloperów. Jako doradcy prawni uczestniczymy w procesach budowlano-inwestycyjnych.

Posiadamy gotowe rozwiązania prawne dla nieruchomości komercyjnych (umowy najmu, umowy o zarządzanie, umowy typu sprzedaj i wynajmij). Prowadzimy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.

Odzyskujemy na rzecz spadkobierców nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa.

Pozyskujemy środki publiczne na remonty kamienic.

Podejmujemy się regulacji prawnych i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości, w tym także ustanawiania służebności i zasiedzenia. Pomagaliśmy Klientom w nabywaniu nieruchomości poza granicami Polski np. na terenie Chorwacji.

Zobacz wyremontowane kamienice

Praktyka sądowa

Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi.

Skutecznie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed Sądem Najwyższym.

Wyznajemy zasadę, że nie ma dwóch takich samych spraw, a dobre przygotowanie, zaangażowanie, a czasem także nieszablonowe podejście do powierzonych spraw daje możliwość korzystnego dla Klienta rozwiązania nawet bardzo skomplikowanego sporu.

Posiadamy poparte sukcesami doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, prowadzenia mediacji oraz zawierania ugód. Wspólnicy kancelarii występowali też w charakterze arbitrów w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym oraz odbyli szkolenia w zakresie postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Zobacz wybrane wybrane sprawy

Prawa konsumentów

Doradzamy i reprezentujemy konsumentów w zakresie ochrony ich praw w przypadkach stosowania tzw. "klauzul niedozwolonych" w umowach: kredytowych, ubezpieczeniowych, zawieranych na odległość (w internecie). Uzyskujemy należne klientom odszkodowania od linii lotniczych oraz od ubezpieczycieli sprawców wypadków komunikacyjnych. Prowadzimy sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji. Staramy się załatwiać sprawy szybko - bez wszczynania postępowania sądowego.

Prawo pracy

Doradzamy w zakresie problematyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przygotowujemy zakładowe akty prawa pracy: Regulaminy, Instrukcje, Zakładowe systemy czasu pracy, itp. Opracowujemy systemy wynagradzania uwzględniające specyfikę danego klienta i rynku. Doradzamy menadżerom negocjującym kontrakty menadżerskie. Pomagamy w prowadzeniu sporów zbiorowych. Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców przed Sądami Pracy.

e-commerce

Pomagamy robić biznes w internecie. Zapewniamy wsparcie prawne oraz gotowe rozwiązania dla sklepów internetowych oraz wydawców publikacji internetowych.

Obsługa korporacji

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną: od wyboru optymalnej formy prawnej i kraju prowadzenia działalności, poprzez zakładanie spółek i bieżące doradztwo, aż do przeprowadzania ich przekształceń, połączeń i likwidacji. Naszymi klientami są zarówno korporacje krajowe, jak i międzynarodowe.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą kancelarię.

Łączenie banków

Doradztwo prawne w zakresie procesu połączenia dwóch polskich Banków. Reprezentacja klienta przed Sądem Rejestrowym. Uzyskanie wpisu połączenia do KRS w określonej dacie.

Budowa centrów handlowo - biurowych

Bieżąca obsługa prawna świadczona na rzecz inwestora, związana z realizacją w Krakowie, trzy-etapowej inwestycji w postaci budowy jednego z największych w Europie środkowo-wschodniej Centrum Handlowo-Biurowo-Mieszkaniowego; obejmująca w szczególności reprezentacje Klienta w negocjacjach z wykonawcami i dostawcami oraz przed Sądem Arbitrażowym.

Projektowanie, produkcja i dystrybucja oświetlenia

Bieżąca obsługa prawna produkującej systemy oświetleniowe spółki giełdowej w charakterze „in house lawyer”. Opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie produkcji i sprzedaży sprzętu oświetleniowego dla potrzeb dużych inwestycji (budynki użyteczności publicznej, inwestycje infrastrukturalne, modernizacje oświetlenia, centra handlowe i logistyczne), w tym także dedykowanych modeli zabezpieczeń transakcji.

Produkcja i dystrybucja gazu ziemnego

Bieżąca obsługa prawna w charakterze „in house lawyer” kontrolowanej przez Skarb Państwa spółki będącej największym dystrybutorem gazu na terenie Polski południowo-wschodniej.

Przygotowane nowych inwestycji w infrastrukturę do przesyłu gazu ziemnego Przygotowanie opracowań dotyczących produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem (kogeneracja).

Produkcja i dystrybucja kawy

Bieżąca obsługa polskiej spółki - córki światowego koncernu zajmującego się produkcją i dystrybucją kawy.

Doradztwo w zakresie prawa pracy (projekty kontraktów oraz umów o pracę, projekty Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania; restrukturyzacja zatrudnienia oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach pracowniczych).

Branża medyczna i kosmetyczna

Bieżąca obsługa dystrybutora parafarmaceutyków, artykułów medycznych i rehabilitacyjnych.

Opracowanie umów dystrybucyjnych i handlowych.

Reprezentacja w procedurze rejestracji i zgłoszeń kosmetyków.

Produkcja oprogramowania

Bieżąca obsługa prawna dla jednej z największych w Polsce spółek z branży IT, producenta oprogramowania i systemów komputerowych.

Przygotowanie i doradztwo budowie sieci informatycznej "Kujawsko Pomorska Sieć Informatyczna" Przeprowadzenie transakcji wynajmu powierzchni biurowej w "Złotych Tarasach" w Warszawie.

OZE - Odnawialne Źródła Energii

Pomagamy klientowi realizującemu - finansowaną ze środków UE - inwestycję w wytwarzanie ciepła i prądu elektrycznego przy wykorzystaniu odnawialnych źródła energii.