Arkadiusz Foryś – Partner

Radca Prawny

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Ukończył cykl szkoleń w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską: pod nazwą „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej”. Obsługą prawną zajmuje się od 1997 roku. Współpracował przez okres ośmiu lat z jedną z większych krakowskich firm prawniczych. Przeprowadzał audyty prawne przedsiębiorstw, brał udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych oraz umów inwestycyjnych. Przez okres 3 lat prowadził stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa energetycznego w charakterze in house lawyer.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości oraz umowach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w tym z zakresu: prawa pracy, windykacji wierzytelności, nieruchomości, stosunków spółki, prawa konkurencji oraz własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa pracy w tym, w problematyką zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe i negocjacyjne . Reprezentował Klientów przed sądami arbitrażowymi oraz pełnił funkcje arbitra sądu polubownego. W kancelarii odpowiedzialny jest za sektor rynku nieruchomości i praktykę procesową oraz problematykę prawa Unii Europejskiej.

Bar Admissions

Certifications & Membership