Partner

Arkadiusz Foryś – Partner

Radca Prawny

Lat 45.

Magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył:

–  aplikację radcowską organizowaną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Krakowie zdając egzamin zawody i uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego

– studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie

– cykl szkoleń z zakresu Prawa Unii Europejskiej i postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) organizowanych przez Okręgową Izbę radców Prawnych w Krakowie w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej”,

– szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych uzyskując certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Obsługą prawną zajmuje się od 1997 roku.

Współpracował z Kraków Consulting Group Sp. z o.o. oraz Łatała i wspólnicy Sp. K.

Od roku 2005 roku prowadzi własną praktykę w ramach krakowskich Spółek: FORYŚ WOJCIECHOWSKI SP.K. oraz FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP. P.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości oraz umowach inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie procesowe i negocjacyjne. Reprezentował Klientów przed sądami arbitrażowymi oraz pełnił funkcje arbitra sądu polubownego.

Od 2015 roku zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych pełniąc u klientów funkcję Administratora Danych Osobowych.

Aktualnie zajmuje się dostosowaniem organizacyjnym przedsiębiorców z branży spożywczej do przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO)

Bar Admissions

Certifications & Membership