Agnieszka Wojciechowska -Partner

Doświadczenie zawodowe

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kursy prawa międzynarodowego organizowane przez Catholic University of America. Jest autorem monografii z zakresu prawa spółek „Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Obsługą prawną zajmuje się od 1999 roku początkowo współpracując z dużą krakowską kancelarią prawną, a następnie pracując w dziale prawnym spółki z sektora IT. Koordynowała i uczestniczyła w projektach kapitałowych związanych z wejściem inwestorów zagranicznych do polskich spółek z branży chemicznej, gospodarki komunalnej oraz sektora IT. Reprezentowała Klientów w licznych negocjacjach z udziałem kontrahentów zagranicznych. Dla Klientów negocjowała wiele umów dotyczących współpracy z uznanymi światowymi producentami oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w toku postępowań o uzyskanie zamówienia publicznego. Prowadzi sprawy związane z odzyskiwaniem mienia zagarniętego po II wojnie światowej, pożydowskiego.

W kancelarii odpowiedzialna za opiniowanie umów gospodarczych, reprezentowanie klientów w negocjacjach handlowych, kontakty z doradcami cypryjskimi, projekty związane z rynkiem zamówień publicznych oraz obsługę Klientów z branży IT oraz działalność pro bono. Od 2006 r. członek Rady Nadzorczej Solidex S.A., a od 2010 Przewodnicząca Rady Nadzorczej; od 2009 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Halcash CEE Sp. z o.o.

Bar Admissions

Certifications & Membership