blog-grid

Stanowisko GIODO w sprawie ważności dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych osobowych po wejściu w życie RODO.

  • 22 stycznia 2019

GIODO informuje: „administratorzy przetwarzający dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, nie muszą automatycznie pozyskiwać wszystkich zgód na nowo.” ale „ważność pierwotnie pozyskanych oświadc...

Read More read-more