blog-grid

Zdaniem SN Istnieje różnica między „przyczyną wypowiedzenia”, którą należy wskazać w jego treści, a „uzasadnionym wypowiedzeniem”

  • 18 września 2020

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I PK 140/14) „Istnieje różnica między przyczyną wypowiedzenia, o której mowa w art. 30 § 4 k.p., a uzasadnionym wypowiedzeniem w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Z brzmienia ...

Read More read-more
blog-grid

Kolejne decyzje Prezesa UOKiK w sprawie ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich – Getin Noble Bank SA i Credit Agricole Bank Polska SA

  • 18 września 2020

Jak wynika za komunikatu prasowego rzecznika prasowego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowanego w dniu 5 kwietnia 2016 r. na stronach internetowych UOKiK: „Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we...

Read More read-more
blog-grid

Jeśli możesz ustalić adres IP użytkownika twojej strony internetowej to znaczy, że przetwarzasz dane osobowe orzekł TSUE

  • 18 września 2020

W dniu 19 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie o sygnaturze C-582/14 wydał wyrok w którym stwierdził, że art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, że dynamiczny adres IP zarejest...

Read More read-more
blog-grid

Wyrok Sądu zobowiązuje Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA do zwrotu potrąconej opłaty likwidacyjnej.

  • 18 września 2020

Kolejny sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. w Krakowie w walce z polisolokatami. W dniu 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Myślenicach w sprawie o sygnaturze IC 986/17 zasądził od Vienna  Life Towarzyst...

Read More read-more