blog-grid

Rejestracja połączenia Banku BPH SA z Bankiem GE Money Bank SA przez prawników z Foryś Wojciechowski

  • 7 kwietnia 2020

W dniu 31 grudnia 2009 roku – na wniosek złożony przez Bank BPH SA, reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Kra...

Read More read-more
blog-grid

Od Nowego Roku zmiana sposobu liczenia terminów w prawie cywilnym – sobota jak święto !

  • 7 kwietnia 2020

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Ustawa zmienia wiele różnych ustaw, często z dat...

Read More read-more