blog-grid

Czym są dane osobowe?

  • 18 września 2020

Na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znaleźć można następujące wyjaśnienie tego, czym są dane osobowe: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 20...

Read More read-more
blog-grid

Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 roku?

  • 18 września 2020

Pragniemy podziękować wszystkim absolwentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wzięli udział w prelekcji radcy prawnego Arkadiusza Forysia  pt. „Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 roku?” za pozytywne prz...

Read More read-more