Jesteśmy nie tylko prawnikami!

Posiadamy pasje, zainteresowania, rodziny i realizujemy się zawodowo pomagając innym.


Pro bono


Wspieranie sektora organizacji pozarządowych
Staramy się wspierać działalność niekomercyjnego sektora organizacji pozarządowych (NGO) – głównie fundacji i stowarzyszeń. Ponieważ podmiotom tym często brakuje wiedzy fachowej z zakresu prawa co utrudnia funkcjonowanie w często przesadnie zbiurokratyzowanej rzeczywistości, a jednocześnie dysponują one skromnymi środkami finansowymi uważamy, że naszą powinnością jest wspieranie ich działalności naszym doświadczeniem.

Centrum Pro Bono
Z tego względu, bierzemy udział w programie realizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych Centrum ProBono, który skupia kancelarie świadczące pomoc prawną na zasadach niekomercyjnych dla instytucji pozarządowych.

Centrum Pro Bono

W ramach tego programu doradzaliśmy m.in.: Fundacji Herosi (w sprawie naruszenie dóbr osobistych) oraz Stowarzyszeniu Ekostraż (w kwestiach proceduralnych w związku z zainicjowanym postępowaniem o niedopełnienie przez władze samorządowe obowiązków nałożonych przez ustawę o ochronie praw zwierząt w zakresie gminnego obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi).plakat


Współpraca z ELSA
Współpracujemy ze studentami zrzeszonymi w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach tej współpracy organizujemy cyklicznie praktyki studenckie dla wyróżniających się studentów prawa.

Obejmujemy patronatem i współfinansujemy przedsięwzięcia organizowane przez ELSA, jak np.: XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, czy  program międzynarodowych praktyk studenckich.


Współpraca z Fundacją Kocialandia
Współpracujemy z Fundacją Kocialandia wspomagając obronę praw naszych braci mniejszych.

 W szczególności kkot-brunonotów. Bo …

… kota nie można nauczyć niczego. Nie, absolutnie niczego.

Może wam się wydawać, że można, ale to dla tego, że nie rozumiecie co się naprawdę dzieje.

Sądzicie, że kot posłusznie pojawia się punktualnie o dziesiątej wieczorem pod kuchennymi drzwiami na kolację.

Z kociego punktu widzenia kleks na nogach został wyszkolony, żeby co wieczór wyciągać puszkę z lodówki.”

Terry Prachet „Kot w stanie czystym” Prószyński i S-ka Warszawa 2005

FUNDACJA KOCIALANDIA


Tak dla Nowaków20151104_083739-1-1maly
W dniu 20 sierpnia 2011 r. Cesna 182, na której pokładzie był 42-letni pilot i trójka dzieci, rozbiła się w pobliżu domów mieszkalnych w Krakowie przy ul. Podstawie. W wypadku zginęły wszystkie osoby znajdujące się w samolocie. Całkowitemu zniszczeniu uległy też dwa domy mieszkalne zamieszkałe przez rodziny liczące łącznie kilkanaście osób.

Kancelaria zaangażowała się w akcję pomocy rodzinie Nowaków udzielając pomocy prawnej i reprezentując ją wobec ubezpieczyciela. Dzięki tej akcji udało się uzyskać odszkodowanie i zebrać fundusze, które pozwoliły na szybkie przeprowadzenie odbudowy domów zniszczonych w tej katastrofie.


Towarzystwkopiec kościuszki-malyo Mieszkańców Osiedla Salwator Pod Kopcem w Krakowie
Kancelaria FORYŚ WOJCIECHOWSKI od lat pomaga społecznikom z Towarzystwa Mieszkańców Osiedla „Salwator Pod Kopcem” w Krakowie w działaniach mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń niepowtarzalnego charakteru Wzgórza Świętej Bronisławy i zabytkowego otoczenia Kopca Kościuszki.


Wsparcie finansowe udzielone przez wspólników kancelarii dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

20170321_143314


Kultura i sztuka


Artyści z rodziny Maciej – Matschay

Jesteśmy zaprzyjaźnieni i pomagamy częstochowskiej rodzinie profesora malarstwa Leona Macieja – Matschay, jego córki Katarzyny Matschay i syna Arkadiusza Maciej.

Kancelarii udało się zgromadzić obrazy artystów, które można oglądać w naszej siedzibie. Wybrane z prac Leona Maciej – Matschay’a i Katarzyny Matschay prezentujemy poniżej. Zapraszamy również do obejrzenia galerii obrazów artysty znajdującej się na jego stronie internetowej.

matschaj-maly- matschay-maly-kwiaty2matschay-maly-kwiatki

Matschay – galeria obrazów


Artystyczna rodzina Polaniaków

Kancelaria udzieliła również wsparcia prawnego malarzom Agnieszce i Stanisławowi Polaniak, absolwentom Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i uczniom prof. Jana Szancenbacha. Zapraszamy do galerii ich pełnych koloru i optymizmu obrazów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Galeria Polaniak