• Odzyskujemy na rzecz spadkobierców nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa

  • Przeprowadzamy kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości (audyty prawne nieruchomości)

  • Posiadamy gotowe rozwiązania prawne dla nieruchomości komercyjnych (umowy najmu, umowy o zarządzanie, umowy typu „sprzedaj i wynajmij”)

  • Prowadzimy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości

  • Podejmujemy się regulacji prawnych i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości, w tym także ustanawiania służebności i zasiedzenia

  • Pomagaliśmy Klientom w nabywaniu nieruchomości poza granicami Polski np. na terenie Chorwacji

  • Obsługujemy cały proces deweloperski, w tym również typu green field (umowy mające na celu pozyskanie gruntu, postępowania administracyjne i uzyskiwanie decyzji administracyjnych, umowy regulujące finansowanie inwestycji, umowy i spory z wykonawcami, umowy związane z komercjalizacją inwestycji)