Pozyskujemy środki publiczne na remonty kamienic, w tym również środki bezzwrotne np. tzw. premie kompensacyjne.

Co to jest premia kompensacyjna?

Premie kompensacyjne to:

  • bezzwrotne
  • finansowane przez Skarb Państwa
  • środki publiczne
  • przeznaczone na remont kamienicy przez  właściciela

Kto może uzyskać premię kompensacyjną ?

Oferta pozyskiwania premii kompensacyjnych skierowana jest do:

  • osób fizycznych
  • które są aktualnie właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości
  • w latach 1994 – 2005 były właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości lub nabyły własność (współwłasność) nieruchomości później w drodze spadkobrania
  • nieruchomości te w latach 1994-2005 zajmowane były przez najemców opłacających tzw. „czynsz regulowany”

Jaka jest wysokość premii kompensacyjnej ?

Kwoty pozyskiwanych premii uzależnione są od wielu zmiennych jednak możliwe jest pozyskanie środków nawet w wysokości kilkuset tysięcy złotych.