Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Biuro w Krakowie

Polska, Kraków 30-539, Plac Lasoty 3/2

  • Telefon: +48 (12) 267 75 44
  • Mobile: + 48 691 701 043

Kontakt do partnerów


radca prawny Arkadiusz Foryś

e-mail: forys@radcowieprawni.com.pl

mobile: +48 603 603 501


radca prawny Agnieszka Wojciechowska

e-mail: a.wojciechowska@kwwp.pl


radca prawny Radosław Wojciechowski

e-mail: r.wojciechowski@kwwp.pl


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

 

Jak do nas dojechać ?

Nota prawna - w zakresie danych osobowych i tajemnicy zawodowej radcy prawnego

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że:
- administratorem danych osobowych przesyłanych w zgłoszeniu jest Spółka FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP. P. z siedzibą w Krakowie 30-539 Plac Lasoty 3/2, KRS 0000497153
- przesłanie danych osobowych z wykorzystaniem niniejszej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych,
- dane przetwarzane będą wyłącznie w celach wyceny zleconej usługi, złożenia oferty lub zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej,
- każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.Wszelkie informacje przekazane kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. są objęte - prawem chronioną - tajemnicą zawodową radcy prawnego regulowaną ustawą o radcach prawnych (art. 3 ust. 3-5).Wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej kancelarii stanowi upoważnienie dla FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. do przesyłania na adres autora tego e-maila informacji handlowej lub marketingowej. Upoważnienie to może być w każdym czasie cofnięte poprzez wysłanie e-maila.