blog-grid

Kolejny korzystny dla konsumentów wyrok w sprawie polisolokat uzyskany przez prawników z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. Tym razem dotyczył umów z UFK zawieranych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

  • 23 marca 2023

W dniu 21 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze I C 629/15 Sąd Rejonowy w Myślenicach uwzględnił powództwo klientów Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA reprezentowanych przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia i ustalił, że: „postanowien...

Read More read-more
blog-grid

POLISOLOKATY – UOKiK zawarł porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym (UFK).

  • 23 marca 2023

Poniżej publikujemy komunikat prasowy opublikowany na stronie internetowej UOKiK: „Ubezpieczyciele obniżają opłaty likwidacyjne Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycy...

Read More read-more
blog-grid

Kolejny sukces Foryś Wojciechowski w sprawie polisolokat. Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza, że konsument nie ma obowiązku płacić opłaty likwidacyjnej.

  • 23 marca 2023

W dniu 26.01.2017 r. w sprawie o sygnaturze II Ca 2352/16, Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział  Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego, tj. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA od wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział I Cywiln...

Read More read-more
blog-grid

Wyrok Sądu zobowiązuje Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA do zwrotu potrąconej opłaty likwidacyjnej.

  • 23 marca 2023

Kolejny sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. w Krakowie w walce z polisolokatami. W dniu 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Myślenicach w sprawie o sygnaturze IC 986/17 zasądził od Vienna  Life Towarzyst...

Read More read-more