blog-grid

Zatrzymanie towarów przez podatnika VAT, który zaprzestaje działalności gospodarczej, może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT.

  • 17 maja 2022

Zatrzymanie towarów przez podatnika VAT, który zaprzestaje działalności gospodarczej, może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 1349/16) – wydanym...

Read More read-more
blog-grid

5 lat od nabycia nieruchomości w PIT biegnie od końca roku, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Udział w spadku nie jest tożsamy z udziałem w konkretnej rzeczy wchodzącej w skład masy spadkowej.

  • 17 maja 2022

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r., (sygn. akt II FSK 2955/14) utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 1934/13) i w pełni podzielił poglądy wyrażo...

Read More read-more