blog-grid

Od Nowego Roku zmiana sposobu liczenia terminów w prawie cywilnym – sobota jak święto !

  • 18 października 2018

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Ustawa zmienia wiele różnych ustaw, często z dat...

Read More read-more
blog-grid

Już w dniu 4 czerwca 2017 r. mija termin na wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

  • 18 października 2018

Wymóg rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego tzw. Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi wprowadziła Ustawa z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615), która wesz...

Read More read-more