blog-grid

Sąd przyznał pasażerom reprezentowanym przez Foryś Wojciechowski kolejne odszkodowania za opóźniony lot

  • 28 października 2021

W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie oznaczonej sygnaturą I C 1906/15, w którym nakazał przewoźnikowi lotniczemu zapłatę łącznego odszkodowania w kwocie 1.600...

Read More read-more
blog-grid

Kolejny korzystny dla konsumentów wyrok w sprawie polisolokat uzyskany przez prawników z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. Tym razem dotyczył umów z UFK zawieranych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

  • 28 października 2021

W dniu 21 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze I C 629/15 Sąd Rejonowy w Myślenicach uwzględnił powództwo klientów Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA reprezentowanych przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia i ustalił, że: „postanowien...

Read More read-more
blog-grid

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych zależy od uznania Sądu.

  • 28 października 2021

Pozwany reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z kancelarii Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Sp. P. nie musi płacić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych byłych wspólników orzekł  Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydzia...

Read More read-more
blog-grid

Kolejny sukces Foryś Wojciechowski w sprawie polisolokat. Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza, że konsument nie ma obowiązku płacić opłaty likwidacyjnej.

  • 28 października 2021

W dniu 26.01.2017 r. w sprawie o sygnaturze II Ca 2352/16, Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział  Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego, tj. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA od wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział I Cywiln...

Read More read-more
blog-grid

Poręczyciel weksla nie musi go spłacać gdy zobowiązanie, które weksel zabezpieczał już się przedawniło. Sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia.

  • 28 października 2021

Pozwani  poręczyciele wekslowi reprezentowani przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia zostali zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania kredytowe dewelopera wobec Banku zabezpieczone wekslem in blanco wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydzi...

Read More read-more
blog-grid

Radca Prawny Arkadiusz Foryś uzyskał certyfikat kompetencji Inspektora Ochrony Informacji

  • 28 października 2021

Uprzejmie informujemy, że partner kancelarii radca prawny Arkadiusz Foryś uzyskał certyfikat kompetencji Oficera Bezpieczeństwa Informacji zgodny z regulacją RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2...

Read More read-more
blog-grid

Prawnicy z Foryś Wojciechowski ukończyli szkolenie z zakresu szacowania ryzyka według normy ISO 27001 oraz ochrony danych osobowych w systemach informatycznych według RODO

  • 28 października 2021

Prawnicy z Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Sp. P. : radca prawny Agnieszka Wojciechowska radca prawny Ewelina Pietrzyk radca prawny Arkadiusz Foryś ukończyli szkolenie prowadzone przez Artura Cieślika audytora ISO/IEC 27001 z zakresu wymagań ochr...

Read More read-more
blog-grid

Prezentacja radcy prawnego Arkadiusza Forysia dla absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod tytułem: Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 r.?

  • 28 października 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2018 w budynku „A” SGH (ul. Rakowiecka 24), w sali 217, w godz. 19:00-20:40. odbędzie się spotkanie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej, na którym radca prawny Arkadiusz Foryś zaprezentuje referat ...

Read More read-more
blog-grid

Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 roku?

  • 28 października 2021

Pragniemy podziękować wszystkim absolwentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wzięli udział w prelekcji radcy prawnego Arkadiusza Forysia  pt. „Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 roku?” za pozytywne prz...

Read More read-more