blog-grid

Rejestracja połączenia Banku BPH SA z Bankiem GE Money Bank SA przez prawników z Foryś Wojciechowski

  • 21 października 2018

W dniu 31 grudnia 2009 roku – na wniosek złożony przez Bank BPH SA, reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Kra...

Read More read-more
blog-grid

Zarząd spółki nie zapłaci zaległego ZUS – Sąd Najwyższy uwzględnił Skargę Kasacyjną przygotowaną przez radców prawnych z FORYŚ WOJCIECHOWSKI

  • 21 października 2018

W dniu 6 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze I UK 318/11 wydał wyrok, w którym  uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną i złożoną przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia oraz aplikanta radcowskiego Macieja Skrzypka z Kancelar...

Read More read-more
blog-grid

Możliwe jest jednoczesne dochodzenie stwierdzenia nieważności uchwały i jej uchylenia

  • 21 października 2018

Na skutek pozwu przygotowanego przez prawników z kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI, radców prawnych: Arkadiusza Forysia i Macieja Skrzypka, Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy (sygnatura IX GC 768/14) w dniu 17 marca 2015 uchylił uchwałę ...

Read More read-more
blog-grid

Cash pooling bez PCC. Sukces prawników z Foryś Wojciechowski.

  • 21 października 2018

Prawnicy z kancelarii radców prawnych FORYŚ WOJCIECHOWSKI: radca prawny Arkadiusz Foryś i aplikant radcowski Ewelina Pietrzyk uzyskali pozytywną dla Klienta kancelarii interpretację  podatkową w zakresie opodatkowania planowanego systemu cash pooli...

Read More read-more