blog-grid

Rejestracja połączenia Banku BPH SA z Bankiem GE Money Bank SA przez prawników z Foryś Wojciechowski

  • 4 grudnia 2022

W dniu 31 grudnia 2009 roku – na wniosek złożony przez Bank BPH SA, reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Kra...

Read More read-more