blog-grid

Kolejne decyzje Prezesa UOKiK w sprawie ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich – Getin Noble Bank SA i Credit Agricole Bank Polska SA

  • 3 grudnia 2022

Jak wynika za komunikatu prasowego rzecznika prasowego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowanego w dniu 5 kwietnia 2016 r. na stronach internetowych UOKiK: „Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we...

Read More read-more
blog-grid

Nieujęcie w umowie kredytu konsumenckiego istotnych informacji może oznaczać dla Banku brak prawa do odsetek i kosztów- orzekł TSUE w Luksemburgu.

  • 3 grudnia 2022

Jak orzekł TSUE w Luksemburgu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. ( C-42/15) dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (zwanej dalej ...

Read More read-more
blog-grid

TSUE pomaga frankowiczom. Bank musi oddać konsumentowi wszystko to co pobrał na podstawie klauzuli umownej uznanej za niedozwoloną.

  • 3 grudnia 2022

W dniu 21 grudnia 2016 r. zapadł wyrok TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (wielka izba) w połączonych sprawach : C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15 , którego przedmiotem było wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie interpretacji ...

Read More read-more
blog-grid

Prezes UOKiK wydał kolejny istotny pogląd. Urząd zakwestionował postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego banku Millennium.

  • 3 grudnia 2022

Jak wynika z komunikatu prasowego opublikowanego w dniu 31 stycznia 2017r. na stronie internetowej UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejny istotny pogląd dotyczący kredytów denominowanych we frankach. Dotyczy on pos...

Read More read-more