blog-grid

Rejestracja połączenia Banku BPH SA z Bankiem GE Money Bank SA przez prawników z Foryś Wojciechowski

  • 2 lipca 2022

W dniu 31 grudnia 2009 roku – na wniosek złożony przez Bank BPH SA, reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Kra...

Read More read-more
blog-grid

Cash pooling bez PCC. Sukces prawników z Foryś Wojciechowski.

  • 2 lipca 2022

Prawnicy z kancelarii radców prawnych FORYŚ WOJCIECHOWSKI: radca prawny Arkadiusz Foryś i aplikant radcowski Ewelina Pietrzyk uzyskali pozytywną dla Klienta kancelarii interpretację  podatkową w zakresie opodatkowania planowanego systemu cash pooli...

Read More read-more
blog-grid

Kolejne decyzje Prezesa UOKiK w sprawie ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich – Getin Noble Bank SA i Credit Agricole Bank Polska SA

  • 2 lipca 2022

Jak wynika za komunikatu prasowego rzecznika prasowego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowanego w dniu 5 kwietnia 2016 r. na stronach internetowych UOKiK: „Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we...

Read More read-more
blog-grid

Nieujęcie w umowie kredytu konsumenckiego istotnych informacji może oznaczać dla Banku brak prawa do odsetek i kosztów- orzekł TSUE w Luksemburgu.

  • 2 lipca 2022

Jak orzekł TSUE w Luksemburgu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. ( C-42/15) dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (zwanej dalej ...

Read More read-more
blog-grid

POLISOLOKATY – UOKiK zawarł porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym (UFK).

  • 2 lipca 2022

Poniżej publikujemy komunikat prasowy opublikowany na stronie internetowej UOKiK: „Ubezpieczyciele obniżają opłaty likwidacyjne Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycy...

Read More read-more