blog-grid

Możliwe jest jednoczesne dochodzenie stwierdzenia nieważności uchwały i jej uchylenia

  • 21 października 2018

Na skutek pozwu przygotowanego przez prawników z kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI, radców prawnych: Arkadiusza Forysia i Macieja Skrzypka, Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy (sygnatura IX GC 768/14) w dniu 17 marca 2015 uchylił uchwałę ...

Read More read-more
blog-grid

Zdaniem SN Istnieje różnica między „przyczyną wypowiedzenia”, którą należy wskazać w jego treści, a „uzasadnionym wypowiedzeniem”

  • 21 października 2018

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I PK 140/14) „Istnieje różnica między przyczyną wypowiedzenia, o której mowa w art. 30 § 4 k.p., a uzasadnionym wypowiedzeniem w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Z brzmienia ...

Read More read-more