Privacy Shield – we wrześniu 2017 Komisja Europejska dokona przeglądu umowy regulującej przekazywanie danych osobowych do USA

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronach internetowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2017 r. odbędzie się przegląd Tarczy Prywatności UE-USA polegający na tym, że Komisja Europejska i rzecznicy ochrony danych UE ocenią skuteczność mechanizmu transferu danych do USA.

Od momentu rozpoczęcia pracy nad decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), unijni rzecznicy ochrony danych osobowych zrzeszeni w Grupie Roboczej Art. 29 wydali wiele opinii i stanowisk dotyczących skuteczności tego mechanizmu (jak np. to z 1 lipca 2016 r.).

Od samego początku podnoszono wiele wątpliwości i obaw w zakresie niektórych rozwiązań Tarczy. Wciąż aktualne pozostają bowiem uwagi unijnych rzeczników ochrony danych co do niektórych aspektów komercyjnych, jak i aspektów bezpieczeństwa narodowego określonych w decyzji i w załącznikach do tego dokumentu. Dotyczą one elementów takich, jak zabezpieczenia dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania danych, dalsze ograniczenia dostępu organów publicznych do danych oraz skuteczne i niezależne dochodzenie roszczeń.

Unijne organy ochrony danych będą się domagać wyjaśnień wobec wskazanych zastrzeżeń, biorąc udział w spotkaniach wspólnego unijno-amerykańskego przeglądu.


źródło: www.giodo.gov.pl


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy