Indywidualne interpretacje podatkowe – zmiany od 1 marca 2017

Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2017 r. zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat, w którym przypomina, że:

już od 1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy

  • o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz
  • ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca2017  interpretacje indywidualne będzie wydawał

dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS),

jako wyspecjalizowany organ KAS.

Zmienią się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji.

Od 1 marca 2017 r.

wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do

Krajowej Informacji Skarbowej

na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub

drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Nowe wzory wniosków zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

 

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej:

25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów:

801 055 055 lub 22 330 03 30


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy