Od Nowego Roku zmiana sposobu liczenia terminów w prawie cywilnym – sobota jak święto !

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).

Ustawa zmienia wiele różnych ustaw, często z datą od 1 stycznia 2017 r.

Jedną z takich zmian jest zmiana art 115 kodeksu cywilnego dotycząca sposobu liczenia upływu terminów w prawie cywilnym.

Nowe brzmienie art 115 kodeksu cywilnego jest następujące:

„Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

 

Nowa regulacja stosuje się do terminów, które nie upłynęły

przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Oznacza to, że dla wszystkich czynności, w Nowym Roku, których termin przypada w sobotę ostatni dzień dla dokonania czynności będzie przesunięty na pierwszy dzień niebędący wolnym od pracy ani sobotą.


powrót na stronę główną prawników z FWSK

 

Powiązane wpisy