Przedsiębiorca musi odpowiedzieć na reklamację konsumenta w ciągu 30 dni.

W dniu 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. dokonana art 58 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września  2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

Nowelizacja wprowadza nowy – 30 dniowy – termin reakcji przedsiębiorcy na reklamację konsumenta. Zgodnie z nowym art 7a ustawy o prawach konsumenta:

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Zgodnie z art. 65 ustawy pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przepis ten stosuje się do reklamacji składanych

od dnia 10 stycznia 2017 r.


powrót na stronę główną

Powiązane wpisy