Członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za długi powstałe po jego rezygnacji.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r. (III CZP 48/16)

„Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu.”

Sprawa dotyczyła orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ( na okres 10 lat) wobec byłego członka zarządu spółki z o.o., co którego:

  • wniosek taki został złożony przez wierzyciela, którego wierzytelność powstała dopiero,
  • po rezygnacji członka zarządu z pełnionej funkcji,
  • ale złożonej w momencie, gdy spółka była już niewypłacalna.

Orzeczenie jest o tyle precedensowe, że wyraźnie rozciąga odpowiedzialność członków zarządu spółki na okres po złożeniu przez nich rezygnacji. Co stanowi pewną rewolucję w dotychczasowym orzecznictwie i poglądach na odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o.


powrót na stronę główną foryś radcowie prawni

Powiązane wpisy