Nowelizacja procedury cywilnej. Cyfryzacja postępowania sądowego? Przepisy obowiązują – systemu informatycznego brak.

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.).

Zmiany jakie wprowadziła ta ustawa w kodeksie cywilnym opisaliśmy na stronach www. fwsk.pl w artykule

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego z dnia 8 września 2016 r.

Poniżej prezentujemy zmiany, które dotyczą procedury cywilnej, w tym również egzekucji.

Elektroniczne biuro podawcze – teoria a praktyka.

Najogólniej mówiąc nowelizacja wprowadza elektronizację czynności procesowych stron w postępowaniu cywilnym. Teoretycznie od dnia 8 września 2016 r. postępowanie cywilne może być prowadzone przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Teoretycznie, gdyż do realizacji przepisów konieczne jest aby w danym sądzie istniało tzw. elektroniczne biuro podawcze, działające w ramach specjalnego systemu teleinformatycznego.

Tymczasem obecnie taki system jeszcze nie funkcjonuje. Na jego uruchomienie ustawa przewiduje 3 lata, tj. system ten ma zostać wprowadzony najpóźniej do września 2019 r.

Tak więc choć nowela weszła w życie w istocie jej zapisy nie będą obowiązywać dopóki nie powstanie system informatyczny, pozwalający na techniczną ich realizację.

Zmiany.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie dotyczące aktualnego braku możliwości technicznych, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadza dość istotne zmiany  (udogodnienia) do procedury cywilnej np.:

  • pełna komunikacja elektroniczna stron z sądem (można wnosić drogą elektroniczną pisma procesowe oraz otrzymywać pisma z sądu w tym również wyroki)

  • strony mogą być wzywane przez sąd za pomocą e-maila lub sms

  • dopuszczono możliwość odbywania wideo-rozpraw oraz nagrywania rozpraw

  • pojawia się możliwość elektronicznej licytacji nieruchomości oraz zajmowania rachunków bankowych przez komornika,

Powiązane wpisy