Od jutra nowe prawo w sprawie dronów

W dniu 7 września 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1317.

Ponieważ za nie przestrzeganie przepisów Prawa lotniczego grożą surowe sankcje, np.:

  •  osobie, która wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. (art. 212 ust. 1 pkt 1 prawa lotniczego)
  • latanie bez odpowiednich uprawnień bądź niezgodnie z wymogami technicznymi zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (art. 211 ust. 1 pkt 5 prawa lotniczego).

warto zapoznać się z nowymi przepisami, zgodnie z którymi np:

  • latać można będzie tylko statkami wyposażonymi w system bezpieczeństwa umożliwiający bezpieczne lądowanie w przypadku utraty łączności drona z operatorem (tzw. Failsafe),

  • operator drona wykonującego komercyjny lot będzie zobowiązany do noszenia specjalnej kamizelki,

  • drony latające w nocy powinny mieć oświetlenie,

  • w przypadku lotów na terenie miasta konieczna będzie obecność drugiej osoby tzw. „obserwatora” drona.

 


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy