Prezes URE poluje na firmy, które nie zastosowały się do ograniczenia w poborze energii elektrycznej z sierpnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: ,,Prezes URE”), rozpoczął wszczynanie z urzędu postępowań administracyjnych w sprawie wymierzania odbiorcą znacznych ilości energii elektrycznej kar pieniężnych za naruszenia przez nich obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (na podstawie art.56 ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne) wprowadzonych w dniach od 10 do 31 sierpnia 2015 r.

 

Przyczyną ww. aktywności Prezesa URE jest fakt, że:

– kary te stanowią dochód budżetu państwa,

– wysokość kary pieniężnej może osiągnąć aż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym,

– większość odbiorców nie miała możliwości przygotowania się na ograniczenia w poborze energii elektrycznej wprowadzone w sierpniu 2015 r. (lub była ich nieświadoma).


Ze względu na istnienie prawnych możliwości obrony przed nałożeniem ww. kary informujemy, że kancelaria FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP. P. ze względu na posiadane doświadczenie może podjąć się reprezentowania firmy w postępowaniu przez Prezesem URE pomagając w uniknięciu zapłaty kary lub w znaczącym jej obniżeniu.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy