Opłaty komornicze bez VAT. Uchwała SN wyjaśnia problem. I stwarza nowy.

„Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.”

Orzekł Sąd Najwyższy uchwałą podjęta w składzie 3 sędziów w dniu 7 lipca 2016 r. sygnatura (III CZP 34/16)

 

Uchwała zapadła w odpowiedzi na pytanie prawne:

Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT?

Zobacz treść zapytania prawnego


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy