Wysokość garażu mierzymy do najniżej położonego trwale zamontowanego elementu sufitu ! Przełomowy wyrok NSA

Jak wynika z wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1738/14):

„Wysokość garażu można mierzyć nie od posadzki do stropu, tylko do najniższego punktu instalacji konstrukcyjnych, pod warunkiem że mają one charakter trwały.”

Istota sporu sprowadzała się do określenia dwóch związanych z sobą normą prawną wartości:

  • wysokości garażu wielostanowiskowego i
  • kwoty podatku od nieruchomości.

Art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że jeżeli pomieszczenie jest niższe niż 2,20 m, to przy obliczaniu podatku należy brać uwagę tylko połowę jego powierzchni użytkowej.

W stanie faktycznym będącym podstawa orzekania z sufitu garażu wystawały elementy konstrukcyjne budynku (rury, instalacja przeciwpożarowa), które miały około 15 cm.

Właściciele uważali więc, że w tej sytuacji wysokość garażu wynosi 2,05 m (tj. do wysokości rur) , a nie 2,20 m, (wysokość sufitu).

Ich pogląd podzielił NSA.

 

 

Powiązane wpisy