Pracownik w delegacji może zjeść na koszt pracodawcy. Ale powyżej ustawowej diety za posiłek trzeba zapłacić PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione z podatku dochodowego są:

diety i inne należności za czas (…) – podróży służbowej pracownika, (…) – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (…)”

Odrębne ustawy lub przepisy, o których wspomina cytowany wyżej przepis ustawy PIT, to aktualnie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej „rozporządzenie”).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia:

PODRÓŻ KRAJOWA

Dieta w czasie podróży krajowej (…) wynosi 30 zł za dobę podróży.” (§ 7 ust. 1)

PODRÓŻ ZAGRANICZNA

Dieta w czasie podróży zagranicznej (…) przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.” (§ 13 ust. 1 i 2)

KWOTY DIETY W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW OKREŚLA ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA:

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

Lp. Państwo Waluta Kwota diety  
1 2 3 4
1 Afganistan EUR 47
2 Albania EUR 41
3 Algieria EUR 50
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 61
6 Arabia Saudyjska EUR 45
7 Argentyna USD 50
8 Armenia EUR 42
9 Australia AUD 88
10 Austria EUR 52
11 Azerbejdżan EUR 43
12 Bangladesz USD 50
13 Belgia EUR 48

 

14 Białoruś EUR 42
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41
16 Brazylia EUR 43
17 Bułgaria EUR 40
18 Chile USD 60
19 Chiny EUR 55
20 Chorwacja EUR 42
21 Cypr EUR 43
22 Czechy EUR 41
23 Dania DKK 406
24 Egipt USD 55
25 Ekwador USD 44
26 Estonia EUR 41
27 Etiopia USD 55
28 Finlandia EUR 48
29 Francja EUR 50
30 Grecja EUR 48
31 Gruzja EUR 43
32 Hiszpania EUR 50
33 Indie EUR 38
34 Indonezja EUR 41
35 Irak USD 60
36 Iran EUR 41
37 Irlandia EUR 52
38 Islandia EUR 56
39 Izrael EUR 50
40 Japonia JPY 7 532
41 Jemen USD 48
42 Jordania EUR 40
43 Kambodża USD 45
44 Kanada CAD 71
45 Katar EUR 41
46 Kazachstan EUR 41
47 Kenia EUR 41
48 Kirgistan USD 41
49 Kolumbia USD 49
50 Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD 66
51 Korea Południowa EUR 46
52 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 48
53 Kostaryka USD 50
54 Kuba EUR 42
55 Kuwejt EUR 39
56 Laos USD 54
57 Liban USD 57
58 Libia EUR 52 100
59 Liechtenstein jak w Szwajcarii
60 Litwa EUR 39
61 Luksemburg jak w Belgii
62 Łotwa EUR 57
63 Macedonia EUR 39
64 Malezja EUR 41
65 Malta EUR 43
66 Maroko EUR 41
67 Meksyk USD 53
68 Mołdowa EUR 41
69 Monako jak we Francji
70 Mongolia EUR 45
71 Niderlandy EUR 50
72 Niemcy EUR 49
73 Nigeria EUR 46
74 Norwegia NOK 451
75 Nowa Zelandia USD 58
76 Oman EUR 40
77 Pakistan EUR 38
78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu
79 Panama USD 52
80 Peru USD 50
81 Portugalia EUR 49
82 Republika Południowej Afryki USD 52
83 Rosja EUR 48
84 Rumunia EUR 38
85 San Marino jak we Włoszech
86 Senegal EUR 44
87 Republika Serbii

i Republika Czarnogóry

EUR 40
88 Singapur USD 56
89 Słowacja EUR 43
90 Słowenia EUR 41
91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: USD 59
– Nowy Jork
– Waszyngton
92 Syria USD 50
93 Szwajcaria CHF 88
94 Szwecja SEK 459
95 Tadżykistan EUR 41
96 Tajlandia USD 42
97 Tanzania USD 53
98 Tunezja EUR 37
99 Turcja USD 53
100 Turkmenistan EUR 47
101 Ukraina EUR 41
102 Urugwaj USD 50
103 Uzbekistan EUR 41
104 Wenezuela USD 60
105 Węgry EUR 44
106 Wielka Brytania GBP 35
107 Wietnam USD 53
108 Włochy EUR 48
109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33
110 Zimbabwe EUR 39
111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39
112 Państwa inne niż wymienione w lp. 1-111 EUR 41

 

Przy podróżach do:

– Gibraltaru dieta wynosi jak w Wielkiej Brytanii,

– Hongkongu dieta wynosi 55 USD,

– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR.

 

Pamiętać należy, że przekazanie pracownikowi środków na posiłek przekraczających wskazane powyżej kwoty diety skutkuje powstaniem u niego przychodu i obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od nadwyżki nad kwota diety.

Potwierdza to aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego:

  • wyrok z dnia 11 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 1516/13)
  • wyrok z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 946/13)
  • wyrok z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 416/14)

w którym podkreśla się, że nadwyżka ponad limity jest opodatkowana, gdyż jak wynika z przepisów dieta jest przeznaczona tylko na zwiększone wydatki dotyczące wyżywienia.


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy