Kolejny korzystny dla konsumentów wyrok w sprawie polisolokat uzyskany przez prawników z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. Tym razem dotyczył umów z UFK zawieranych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W dniu 21 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze I C 629/15 Sąd Rejonowy w Myślenicach uwzględnił powództwo klientów Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA reprezentowanych przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia i ustalił, że:

„postanowienia § 12 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 30 w zw. z § 25 ust. 3 oraz 5 w zw. z § 26 ust. 1 pkt 8 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) w zw. z ust. 10 Załącznika nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek), stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie wiążą klientów, wskutek czego, w wypadku rozwiązania przez klientów ubezpieczyciela umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Multiportfel Spektrum, Spółka Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA nie jest uprawniona do pobrania opłaty likwidacyjnej (Wartość Wykupu stanowi Wartość Polisy bez pomniejszania jej o opłatę likwidacyjną).”

WYROK JEST PRAWOMOCNY.

 


powrót na stronę główną

Powiązane wpisy

Leave us a reply