Nie można oddzielić usługi parzenia kawy od jej sprzedaży. Stawka VAT musi być 23 %

Do celów podatku VAT nie jest możliwe oddzielenie:

  • usługi polegającej na przygotowaniu kawy bądź herbaty i podania jej klientowi
  • od sprzedaży samego towaru (kawy, herbaty itp).

Całość i tak jest objęta 23 proc. VAT.

Tak przynajmniej wynika z wyroku Naczelnego od Sądu Administracyjnego wydanego w dniu 2 marca 2016 r., który podtrzymał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2016 r. (sygnatura ISA /Gd 365/14).

Zdaniem Skarżącego podatnika:

  • „sprzedaż kawy i innych napojów wskazanych we wniosku w ramach usługi przygotowania i podawania klientom do konsumpcji tych napojów winna być wyodrębniona od samej usługi. W konsekwencji stawka podstawowa 23 % winna mieć zastosowanie do samego towaru, zaś usługa przygotowania i podania napoju jako usługa związana z wyżywieniem, winna być opodatkowana stawką preferencyjną 8%.
  • nie można zgodzić się z tym, iż sprzedając towar (kawę), w ramach świadczenia usługi podawania tej kawy, parzenia, itp., Skarżący automatycznie musi stosować stawkę 23% co do całości; taka interpretacja stawia bowiem skarżącego w tym samym rzędzie co sklepy spożywcze, a jest to tak dalece krzywdzące i niesprawiedliwe, że samo porównanie jest wręcz abstrakcyjne.”

Minister Finansów twierdził , że:

sprzedaż usługi związanej z wyżywieniem, w ramach której następuje sprzedaż kawy oraz innych napojów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego winna być opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23 %.”

Sądy Administracyjne przyznały rację Ministrowi Finansów stwierdzając, że:

usługi związane z wyżywieniem –  gastronomiczne, cateringowe (PKWiU 56) zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 zał. nr 1 rozporządzenia podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku.

Jednak stawka ta nie ma zastosowania do wymienionych w tym akcie towarów, w przypadku których, kiedy serwowane są w ramach usługi związanej z wyżywieniem stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%.”

TREŚĆ ORZECZENIA WSA W GDAŃSKU WRAZ Z UZASADNIENIEM (I SA/Gd 365/14)

Wcześniej w podobnych sprawach analogicznie orzekł w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dwóch wyrokach z dnia 17 marca 2015 r.:

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WSA W KRAKOWIE WRAZ Z UZASADNIENIEM (sygn. akt I SA/Kr 80/15)

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WSA W KRAKOWIE WRAZ Z UZASADNIENIEM (sygn. akt I SA/Kr 81/15)

Powiązane wpisy