Kolejne decyzje Prezesa UOKiK w sprawie ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich – Getin Noble Bank SA i Credit Agricole Bank Polska SA

Jak wynika za komunikatu prasowego rzecznika prasowego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowanego w dniu 5 kwietnia 2016 r. na stronach internetowych UOKiK:

„Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte z konsumentami.

Banki dobrowolnie zobowiązały się do zmiany praktyk zakwestionowanych przez UOKiK.

Na początku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i zbadał ich praktyki w tym zakresie. (…)

Wcześniej doszło do znacznego umocnienia kursu szwajcarskiej waluty wobec złotego, co wpłynęło na wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych w CHF. Jednocześnie poniżej zera spadła stawka bazowa LIBOR uwzględniana zwykle przy obliczaniu oprocentowania tych kredytów, co z kolei powinno spowodować obniżenie wysokości rat. Nie wszystkie banki, które w umowach kredytowych określiły sposób ustalania oprocentowania jako sumę stawki bazowej LIBOR i marży kredytu uwzględniały ujemną stawkę LIBOR przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna była wyższa niż wartość marży – wynikało  z sygnałów docierających do UOKiK.

W sierpniu 2015 r. zostało wszczęte postępowanie przeciwko Getin Noble Bank, a w listopadzie 2015 r. przeciwko Credit Agricole Bank Polska. W następstwie działań Urzędu oba banki dobrowolnie zobowiązały się zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki.

Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska będą uwzględniały ujemną stawkę LIBOR przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna przewyższy wartość marży.

Oznacza to, że ujemne odsetki należne kredytobiorcom będą pomniejszać bieżące raty kredytów lub pożyczek.

Banki mają też stopniowo zwracać klientom kwoty naliczone i pobrane w okresie kiedy nie uwzględniały ujemnej stawki LIBOR.

Ponadto przedsiębiorcy zostali zobowiązani do pisemnego powiadomienia klientów o zmianach oraz do umieszczenia informacji o decyzji Prezesa UOKiK na swoich stronach internetowych.

Obie decyzje nie są ostateczne – przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”

ZOBACZ KOMUNIKAT I TREŚĆ DECYZJI PREZESA UOKIK

ZOBACZ DECYZJE PREZESA UOKIK W SPRAWIE mBANK I ING Bank Śląski


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy