Przekształcony w spółkę przedsiębiorca nie znika – to tylko jego przedsiębiorstwo zmienia właściciela

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2016 r. (sygnatura II Cz 94/15) skutkiem przekształcenia przedsiębiorcy (osoby fizycznej) jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapitałowa (na podstawie art. 551 § 5 k.s.h.) przekształceniu ulega nie sam podmiot lecz przedmiot jego działalności tj. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo.

Po przekształceniu przestaje istnieć jedynie jako przedsiębiorca lecz istnieje nadal jako podmiot prawa.

Nie staje się też nowym – przekształconym podmiotem lecz jest jedynym wspólnikiem spółki.

Nie mamy tu więc do czynienia z sukcesją generalna, czy pełną kontynuacją podmiotu przekształcanego w inną postać prawną, które sytuowałyby spółkę przekształconą w sytuacji następcy prawnego jednoosobowego przedsiębiorcy.

Ograniczony zakres kontynuacji wynikający z art. 584 2§ 1 k.s.h. oznacza wstąpienie utworzonej spółki w prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednoosobowego przedsiębiorcę, które nie skutkuje następstwem prawnym o charakterze ogólnym, a ma jedynie charakter successio singularis w rozumieniu art. 192 pkt 3 k.p.c.”

Art. 192. pkt . 3 k.p.c.

„Z chwilą doręczenia pozwu (…) zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej.”

ZOBACZ POSTANOWIENIE SN (II CZ 94/15)


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy