ODR – nowe obowiązkowe zapisy w regulaminach sklepów internetowych

Wszystkich sprzedawców internetowych mających siedzibę w Unii Europejskiej czekają zmiany w Regulaminach ich sklepów internetowych.

Od dnia 9 stycznia 2016 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

Tzw. ODR (Online Dispute Resolution).

ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ODR

Zgodnie z treścią rozporządzenia (art 5 ust 2) platforma ODR:

„… stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem.

Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.”

Odnośnie nowych obowiązków sklepów internetowych rozporządzenie (art 14) nakłada na nie obowiązek:

  • zamieszczania na stronie sklepu łatwo dostępnego dla kupujących łącza (linku) do ODR oraz
  • zamieszczania informacji o ODR m.in w regulaminach sklepów internetowych (ogólnych warunkach umów).

„Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR. To łącze musi być łatwo dostępne dla konsumentów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej.

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którzy są zobowiązani lub którzy zobowiązali się do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, informują konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Podają oni łącze elektroniczne do platformy ODR na swoich stronach internetowych i, jeśli oferta jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zamieszczają to łącze w tej wiadomości. Informacje te są również udostępniane, w stosownych przypadkach, w ogólnych warunkach sprzedaży mających zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.”

WEJDŹ NA ODR (Online Dispute Resolution) – łącze do strony www ODR

UWAGA !!!

Platforma ODR będzie działać dopiero od 15 lutego 2016 r.


powrót na stronę główną foryś radcowie prawni

Powiązane wpisy