Cash pooling bez PCC. Sukces prawników z Foryś Wojciechowski.

Prawnicy z kancelarii radców prawnych FORYŚ WOJCIECHOWSKI:

  • radca prawny Arkadiusz Foryś i
  • aplikant radcowski Ewelina Pietrzyk

uzyskali pozytywną dla Klienta kancelarii interpretację  podatkową w zakresie opodatkowania planowanego systemu cash poolingowego.

ewelina Pietrzyk-malaW interpretacji z dnia 12 października 2015 r. IBPB-2-1/4514-113/15/MK Minister Finansów reprezentowany przez Dyrktora izby Skarbowej w Bielsku Białej, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż wobec braku wskazania umowy cash poolingu w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowiącym enumeratywny katalog stosunków prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, brak jest podstaw do zakwalifikowanych czynności dotyczących przepływów finansowych i konsolidacji sald dokonywanych w ramach cash poolingu, jako podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji:

Umowa cash poolingu, jako mająca na celu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez posiadaczy Rachunków Źródłowych (Uczestników Systemu, w tym Pool Leadera) oraz obejmująca swoim zakresem kompleksowe zarządzanie płynnością finansową nie została wprost wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla przypomnienia:

arek -malyCASH POOLING to system zarządzania płynnością stosowany w ramach grupy spółek. Oparty on jest na zintegrowaniu rachunków bankowych oraz dokonywaniu codziennego rozliczania sald tych rachunków przez Bank zajmujący się  obsługą Pool Leadera.

System ten ma na celu umożliwienie wspólnego efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi poprzez odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald występujących na rachunkach spółek z Grupy uczestniczących w systemie cash poolingu.

PRZEGLĄDARKA INTERPRETACJI PODATKOWYCH

Celem zapoznania się z treścią powyższej interpretacji podatkowej należy skorzystać z linku powyżej i wprowadzić (skopiować) do przeglądarki sygnaturę sprawy:

IBPB-2-1/4514-113/15/MK


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy