Można podważać istnienie uchwał wspólnot mieszkaniowych w trybie art. 189 k.p.c

Wyrokiem z dnia 30 września 2015 r. (sygn. I CSK 773/14) Sąd Najwyższy potwierdził, że:

przepisy ustawy o własności lokali nie wyłączają możliwości stwierdzenia nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o art. 189 k.p.c.

(tzw. powództwo o ustalenie)

Warto przypomnieć, że powództwo w trybie  art. 189 k.p.c. nie jest ograniczone w czasie, co oznacza, że może być wytoczone nawet kilka lat po dacie, w której wspólnota podjęła uchwałę.


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy