Podatek od parasoli z logo browaru

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 707/13), stwierdził, że:

„rozpowszechnianie nazwy piwa albo logo jego producenta jest reklamą napojów alkoholowych”.

Według NSA reklamą jest zamieszczanie symboli graficznych i znaków towarowych piwa na terenie lokalu w tym przedstawianie nazw piwa sprzedawanego w lokalu na np.:

  • nalewakach,
  • szklankach,
  • podkładkach pod szklanki,
  • parasolach itp

Tymczasem – o czym mało który z przedsiębiorców  pamięta – zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286) podmioty świadczące usługi reklamy piwa zobowiązane są do odprowadzenia opłaty, która jest przeznaczana na rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży.

Opłata ta wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania VAT !!!!

Opłatę wnosi się na specjalny rachunek Ministra Sportu i Turystyki.

Trzeba też co miesiąc złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację o jej wysokości na druku DRA-1.


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy