Przy wypowiedzeniu zmieniającym Sąd może przywrócić tylko niektóre zmienione warunki pracy lub płacy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 (sygnatura I PK 152/14)

„możliwe jest skuteczne dochodzenie przywrócenia jedynie niektórych warunków pracy lub płacy, które zostały zmienione na niekorzyść pracownika, wykonującego pracę na nowych warunkach zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, o ile nie stoi to w sprzeczności z art. 45 § 2 k.p. (por. też uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1990 r.,III PZP 19/90, OSNCP 1991 nr 5 -6, poz. 62).

Stanowisko powyższe wynika z odpowiednio (z modyfikacją) zastosowanego art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 42 § 1 k.p. W tej sytuacji nie dochodzi bowiem do powstania (reaktywacji) stosunku pracy, gdyż trwa on nieprzerwanie, tyle że na zmienionych warunkach.”

Jest to pierwszy wyrok tego typu. W sprawie będącej przedmiotem ww. orzeczenia, pracownicy, której wypowiedziano warunki zatrudnienia co do stanowiska, wynagrodzenia oraz miejsca pracy, przywrócono poprzednie miejsce pracy, ponieważ z okoliczności sprawy nie wynikało, aby łączyło się ono ze stanowiskiem służbowym i wynagrodzeniem pracownicy.

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy