Zarząd spółki nie zapłaci zaległego ZUS – Sąd Najwyższy uwzględnił Skargę Kasacyjną przygotowaną przez radców prawnych z FORYŚ WOJCIECHOWSKI

W dniu 6 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze I UK 318/11 wydał wyrok, w którym  uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną i złożoną przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia oraz aplikanta radcowskiego Macieja Skrzypka z Kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI, uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego w arek -malyKrakowie z dnia 18 stycznia 2011 r. (sygnatura akt: III AUa 1926/09).

Sprawa dotyczyła solidarnej odpowiedzialności członków Zarządu Spółki Akcyjnej za zobowiązania publicznoprawne tej Spółki (z tytułu ubezpieczenia społecznego).

Na skutek ww. orzeczenia SN oraz późniejszego ponownego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie członkowie zarządu tej spółki zostali uwolnieni od tej (wielomilionowej) odpowiedzialności.

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA SN WRAZ Z UZASADNIENIEM

ZOBACZ UCHWAŁĘ 7 SĘDZIÓW SN W SPRAWIE CHARAKTERU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy