Adresy IP mogą być „danymi osobowymi”

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. akt I OSK 1079/10) adres IP urządzenia (komputera, telefonu komórkowego etc.) może być uznany za daną osobową w rozumieniu przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Tezy orzeczenia:

  1. Informacją dotyczącą osoby jest zarówno informacja odnosząca się do niej wprost, jak i taka, która odnosi się bezpośrednio do przedmiotów czy urządzeń, ale poprzez możliwość powiązania tych przedmiotów czy urządzeń z określoną osobą pośrednio stanowi informację także o niej samej.
  2. Tam gdzie adres IP jest na dłuższy okres czasu lub na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, a urządzenie to przypisane jest konkretnemu użytkownikowi, należy uznać, że stanowi on daną osobową, jest to bowiem informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby fizycznej.
  3. Internet często pozornie, a czasami faktycznie zapewnia anonimowość jego użytkownikom. Stanowi medialne forum, na którym prezentowane są treści naruszające ludzką godność, cześć i dobre imię.

Dlatego też wszędzie tam gdzie numer IP pozwala pośrednio na identyfikację konkretnej osoby fizycznej powinien on być uznany za dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Odmienna interpretacja byłaby sprzeczna z normami konstytucyjnymi zawartymi w art. 30 i 47 Konstytucji RP.

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Zobacz treść wyroku TSUE w sprawie adresów IP jako danych osobowych

Kiedy zaczyna się przetwarzanie danych osobowych – zobacz wyrok NSA


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy