Wypadek radnego – roszczenia

W dniu 1 września 2010 roku pracownik kancelarii aplikant radcowski Maciej Skrzypek wystąpił w charakterze eksperta publikując w czasopiśmie samorządowym Wspólnota Nr 37 z dnia 11 września 2010 r. odpowiedzi na następujące pytania czytelnika:

Przewodnicząca rady miasta przy wykonywaniu swoich obowiązków (funkcji radnego) doznała poważnego urazu. Jest osobą pobierającą emeryturę, wobec czego obejmuje ją ubezpieczenie zdrowotne. Czy, a jeżeli tak to jakie roszczenia przysługują przewodniczącej w związku z doznanym urazem?

Zobacz artykuł

Powiązane wpisy