Rejestracja połączenia Banku BPH SA z Bankiem GE Money Bank SA przez prawników z Foryś Wojciechowski

W dniu 31 grudnia 2009 roku – na wniosek złożony przez Bank BPH SA, reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, w którym dokonał rejestracji połączenia dwóch spółek.

Połączenie nastąpiło w trybie art 492 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całegoarek -maly majątku Banku GE Money Bank SA na Bank BPH SA w zamian za akcję, które Bank BPH SA przyznał akcjonariuszom GE Money Bank SA.

(KR. XI NS – REJ.KRS /024822/09/577).

Przy projekcie pracował zespół prawników FORYŚ WOJCIECHOWSKI w skład którego wchodzili następujący krakowscy prawnicy:

  • radcowie prawni: Agnieszka Wojciechowska i Arkadiusz Foryś
  • aplikanci radcowscy: Anna Layer Janiga i Anna Radkowiak Macuda.

Dzięki sprawnie przeprowadzonemu procesowi połączenia i terminowej rejestracji zmian w KRS tysiące klientów ww. banków uniknęło kłopotów jakie wystąpiły m.in. z dostępem do kont bankowych po fuzji Banków Pekao SA i BPH SA z dnia 30 listopada 2007 roku.

bph-maly


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy